Biuletyn Informacji Publicznej
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

ZARZĄD

Artur Tomasik
Prezes Zarządu

 

Norbert Henzel
Wiceprezes Zarządu

 

RADA NADZORCZA

Sławomir Obidziński - Przewodniczący

Krystian Stępień - Wiceprzewodniczący

Agnieszka Bogaj - Sekretarz

Krzysztof Mikuła - Członek

Marek Sitarz - Członek

Łukasz Sułkowski - Członek

Piotr Uszok - Członek

Bogusław Wojciechowski - Członek