Biuletyn Informacji Publicznej
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

ZARZĄD

Artur Tomasik
Prezes Zarządu

 

Norbert Henzel
Wiceprezes Zarządu

 

RADA NADZORCZA

Sławomir Obidziński - Przewodniczący
Łukasz Czopik - Wiceprzewodniczący
Agnieszka Bogaj - Sekretarz
Marek Sitarz - Członek
Łukasz Sułkowski - Członek
Piotr Uszok - Członek
Bogusław Wojciechowski - Członek